Welkom

Welkom op de website van Kiko Laarbeek, een zangroep voor kinderen van 4 tot 18.

Elke dinsdag is er een repetitie en regelmatig treden wij ook op. Alle jongens en meisjes uit Laarbeek zijn welkom om lid te worden.

U kunt ons bereiken op bestuur@kikolaarbeek.nl

Inschrijven

Inschrijven

Je kan je elk jaar inschrijven voor de periode van een lesjaar. Een lesjaar omvat de periode van 15 augustus tot en met 14 augustus van het daarop volgende jaar. Tussentijds inschrijven kan ook, maar, of je direct kan meedoen, wordt beoordeeld door docent(e) en het bestuur.
Inschrijven kan door een volledige ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren bij de secretaris of de docente.

Cursusgeld

  • Zanggroep A (voor groep 3 t/m 6, 45 minuten): 4 termijnen van €37,50 bij gebruik van de voucher van de gemeente, anders 4 termijnen van €52,50.
  • Zanggroep B/C (voor 7 en 8 van de basisschool en de brugklas, 60 minuten): 4 termijnen van €45,00 bij gebruik van de voucher van de gemeente, anders 4 termijnen van €57,50.
  • Zanggroep D (vanaf de tweede klas middelbare school, 90 minuten): 4 termijnen van €52,50 bij gebruik van de voucher van de gemeente, anders 4 termijnen van €65,00)
Bij de bedragen is rekening gehouden met een subsidie-voucher van de gemeente Laarbeek van €60,=. Alle kinderen in de gemeente hebben recht op één voucher voor groepslessen kunst en cultuur. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of dat er een voucher aangevraagd moet worden.

Mocht er geen recht op een subsidie-voucher bestaan, of als de voucher voor een andere cursus wordt gebruikt, wordt het cursusgeld met €15,= per termijn verhoogd.

Betalingsmogelijkheden

Het cursusgeld wordt bij voorkeur via automatische incassso, in vier termijnen, afgeschreven. Op het inschrijfformulier kunt u hiervoor KiKo machtigen.
Het bedrag kan ook worden overgemaakt op rekeningnummer NL53 RBRB 0919 8931 47. Als bijdrage in de kosten wordt in dit geval een bedrag van €5,= in rekening gebracht.


Bijzondere voorzieningen

Indien het financieel moeilijk is om de lesgelden van KiKo te betalen, dan kan men een beroep doen op stichting Leergeld Gemert e.o.